Informace

Rezervační systém vznikl za účelem zefektivnění využitelnosti našeho hřiště. Rozhodně není jeho účelem nějak zvýhodňovat určitou skupinu uživatelů.

Asi si dokážete přestavit, že se s někým domluvíte třeba na tenis na určitou hodinu a na místě se sejdete. Kurt však bude obsazený a vám nezbude nic jiného než čekat. Tento rezervační systém by měl tento problém řešit. Bohužel nejde nijak vymáhat, aby lidé striktně dodržovali kalendář. Ale doufáme, že lidé budou i ve svém vlastním zájmu tyto “pravidla“ dodržovat.

Registrace

Zaregistrovat se může kdokoliv, kdo zná “tajný kód“. Ten můžete najít na cedulce při vstupu na hřiště. Tento tajný kód má zabránit registraci zcela náhodných lidi. Dále je nutné zadat svoje přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Také je nutné uvést vaše celé jméno a obec. Vyhrazujeme si právo uživatele smazat, pokud jméno nebo obec bude smyšlené nebo nebude možné uživatele identifikovat. Hřiště ve Veselici by mělo primárně sloužit lidem z Veselice a blízkého okolí. To je důvodem těchto opatření.

Přihlášení

Po úspěšné registraci se rovnou můžete přihlásit pomocí zvoleného uživatelského jména a hesla. A je to! Můžete rezervovat.

Pravidla rezervace

 1. Rezervace je možná jen od 6:00 do 22:00
 2. Maximální doba rezervace je 2 hodiny
 3. Osoba by měla provést maximálně jednu rezervaci za jeden den (pravidlo není vynuceno rezervačním systémem)
 4. Osoba je povinna rezervaci využít, popř. rezervaci zrušit
 5. Osoba je povinna po sobě uklidit. Sundat síť a hřiště zamést. Všechny věci pak dát do přístřešku vedle hřiště

Rezervace jsou rozděleny do 30minutových intervalů. Podle barvy intervalu v rezervační tabulce můžete zjistit, zda je na hřišti volno nebo zda je obsazeno. Po kliknutí na volný interval se vám otevře nabídka s možnostmi rezervace. Pak už stačí jen vybrat požadovanou délku a kliknout na tlačítko rezervovat.

 • - volný interval
 • - obsazeno
 • - veřejná událost
 • - údržba / delší akce

Veřejná událost

Tímto způsobem můžete dát ostatním vědět, že klidně mohou přijít a přidat se k vám. Při potvrzení časového okna jen zaškrtněte pole veřejná událost a vyberte si ze seznamu sportů. Seznam sportů v nabídce budeme rozšiřovat dle potřeb.

Storno rezervace

Na hlavní stránce můžete vidět svůj seznam rezervací. Zrušit ji můžete pomocí červeného křížku v pravém horním rohu. Pokud víte, že svoji rezervaci nevyužiteje, zrušte ji prosím co nejdříve, aby se termín uvolnil dalším potencionální uživatelům.

Problémy:

Pokud budete mít s aplikací jakékoliv problémy (technické, zapomenuté heslo) prosím kontaktujte Tomáše Kozáka (tel. 730996957, email: [email protected]). To platí také pro návrhy úprav a vylepšení.

Podmínky registrace/rezervace:

Provozovatelem rezervačního systému je SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veselice (IČ: 65339851). Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává uživatel spol. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veselice (IČ: 65339851) souhlas se zpracováním a využitím údajů o své osobě pro účely provozu rezervačního systému v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Údaje jsou uživatelem poskytovány dobrovolně a svůj souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla.

Bezpečnost aplikace:

Všechny vaše údaje včetně přihlašovacího hesla jsou bezpečně uloženy. Databázi a aplikační servery provozuje společnost Google. Technické detaily:

 • Frontend - CloudFlare pages
 • Backend - Google Cloud Run
 • Databáze - Google Firestore
 • Hesla jsou ukládány pomocí hashovací funkce bcrypt s cenou 14
 • Přihlašovací session je implementovaná pomocí JWT tokenu s podpisovou metodou HS256

Otevřený zdrojový kód:

Kompletní zdrojové kódy aplikace jsou k dispozici na https://github.com/kotrzina/court-reservations pod WTFPL licencí. Pull requesty jsou vítány.